Upptäck de nya HealthPartners - Din väg till optimal hälsa börjar här!

Upptäck de nya HealthPartners: Din väg till optimal hälsa börjar här!

HealthPartners är en Minnesota-baserad hälsoplan dedikerad till att tillhandahålla omfattande, personlig vård och tjänster för att möta medlemmarnas individuella behov. HealthPartners har nyligen meddelat lanseringen av sin nya plattform, som är utformad för att göra vården mer bekväm och kostnadseffektiv för sina medlemmar. Med den nya plattformen erbjuder HealthPartners medlemmar ett brett utbud av tjänster och tillgång till en omfattande uppsättning data och verktyg för att hjälpa dem att hantera sin hälsa mer effektivt.

Vad ingår i New HealthPartners?

HealthPartners nya plattform är utformad för att göra vården mer bekväm och kostnadseffektiv för sina medlemmar. Plattformen innehåller tillgång till ett brett utbud av tjänster och funktioner, som kan organiseras i tre huvudkategorier:

1. Verktyg för hälsohantering

HealthPartners ger tillgång till en mängd olika hälsohanteringsverktyg för att hjälpa medlemmar att övervaka och upprätthålla sin hälsa. Dessa verktyg inkluderar en hälsoportal online med personliga hälsojournaler, utbildningsmaterial och interaktiva hälsobedömningar som ger personlig vägledning och råd om hälsa. Medlemmarna har också tillgång till ett online-apotek dygnet runt och en personlig hälsocoach som kan hjälpa dem att utveckla personliga planer för ett hälsosamt liv.

2. Tillgång till vård och tjänster

HealthPartners ger tillgång till en rad vård och tjänster för att hjälpa medlemmar att hålla sig friska. Medlemmarna kan hitta en läkare, boka tid eller ordna hembesök. Dessutom kan de hitta hälsoinformation och egenvårdsresurser för att hjälpa dem förstå medicinska tillstånd, få svar på sina hälsofrågor och få tillgång till förebyggande vård som screening och vaccinationer.

3. Ekonomiskt stöd

HealthPartners erbjuder finansiellt stöd för att hjälpa medlemmarna att hantera kostnaderna för deras vård. Detta inkluderar bidrag till berättigade medlemmar för att täcka utgifter ur fickan, rabatter på receptbelagda läkemedel och täckning för vissa tjänster såsom syn och tandvård. Dessutom kan medlemmarna hantera sitt utgiftskonto direkt via HealthPartners online dashboard.

Hur man drar nytta av de nya HealthPartners

Den nya HealthPartners-plattformen är utformad för att vara enkel att använda, med funktioner och verktyg som gör det enkelt att komma åt och hantera hälso- och sjukvård. Här är några tips på hur du får ut det mesta av plattformen:

• Besök HealthPartners webbplats för att lära dig mer om de tjänster och planer som finns tillgängliga.

• Dra nytta av hälsohanteringsverktygen – till exempel hälsoportalen online – för att spåra din hälsa och få tillgång till hälsoinformation.

• Se till att du utnyttjar det ekonomiska stöd som nämns ovan.

• Utnyttja onlineapoteket och personlig hälsocoach för att få den hjälp du behöver.

• Använd instrumentpanelen online för att hantera dina outof-pocket utgiftskonton.

HealthPartners nya plattform är utformad för att göra vården bekvämare och kostnadseffektivare för sina medlemmar. Med tillgång till ett brett utbud av tjänster och funktioner, plus ekonomiskt stöd och hälsohanteringsverktyg, kan medlemmarna enkelt få tillgång till den vård och de tjänster de behöver för att hålla sig friska. Genom att utnyttja den nya HealthPartners-plattformen kan medlemmarna säkerställa att de är på väg mot optimal hälsa.